Danh sách các công ty tại Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Đạt Ninh Bình

thôn Yên Cư 2, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943980

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Bình

Thôn Thông 2, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943701

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sản Xuất Thuận Phong

Đường 10, Xóm 4, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931713

Công Ty TNHH Cường Thái Nb

Thôn Yên Cư 4, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700927160

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phú Thiệu Phát

Xóm 4, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700923688

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Cây Xanh

Xóm 4, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700919579

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Vinamos

Xóm 4, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700916384

Hợp Tác Xã Toàn Thắng

Khánh Cư - Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700825440

Trường tiều học xã Khánh Cư

Cư 3, xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421536

Trường THCS Khánh Cư

Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700420596

Công Ty TNHH Điện Lực Khánh Cư

Thôn Khê Thượng - Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700354255

Công Ty Cổ Phần T&B

Xóm 4 - Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700328304

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoa Thắng

Xóm 4, đường 10 - Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700562470

Công ty TNHH thương mại, đầu tư và xây dựng hạ tầng

Km số 8 xã Khánh cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700281617

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Xanh

Xóm 4 - Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700670370

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Thịnh

Xóm 4, thôn Yên Cư - Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700277071

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Thắng

Xóm Trại - Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700276247

UBND xã Khánh cư

UBND xã Khánh cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700226045

Công Ty TNHH Cơ Khí - Thương Mại Và Xây Dựng Sơn Hà

Đội 2, Xóm Thông - Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700785004

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Hải Dương Nb

Thôn Trại - Xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700790420