Danh sách các công ty tại Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Trường Mầm Non Yên Lễ

Thôn Thắng Sơn, Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801256656

Trường Tiểu Học Yên Lễ 2

Xóm Quế, xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255194

Trường Tiểu Học Yên Lễ 1

Thôn Thắng Sơn, xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255236

Công ty TNHH Dũng Hương

Thôn Mỹ Ré, xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801178736

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Đại Lâm

Thôn Mỹ Ré - Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801162398

Hợp tác xã DV vận tải và sửa chữa cơ khí Hoàng Anh

Tại nhà riêng bà Trần Thị Hưng, thôn Mỹ Ré - Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801401568

UBND Xã Yên Lễ

UBND Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801024581

Cửa hàng xăng dầu Yên Cát

Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800114779-036

Công Ty Cổ Phần Cao Lanh Như Xuân

Cụm công nghiệp Yên Cát - Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802168427

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Chế Biến Lâm Sản Ngọc Hải

Nhà ông Nguyễn Ngọc Hải, thôn Xuân Chính - Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802299028

Hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Yên Lễ

Tại khu nhà đoàn thể xã, thôn Thấng Sơn - Xã Yên Lễ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802369349