Danh sách các công ty tại Xã Thanh Quân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Anh Giang Thanh Quân

Ná Cà 1, Xã Thanh Quân, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802946860

Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Quân

Thôn Tảng, xã Thanh Quân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255691

Trường Tiểu Học Thanh Quân

Xã Thanh Quân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801293150

Trường Mầm Non Thanh Quân

Xã Thanh Quân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801390450

UBND Xã Thanh Quân

Xã Thanh Quân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801407665

Cơ sở khai thác và chế biến lâm sản ( Cty CP đầu tư và xây dựng Đông Nam Thành)

Thôn Ná Cà 2 - Xã Thanh Quân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800934725-001

UBND Xã Thanh Quân

Xã Thanh Quân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801006409