Danh sách các công ty tại Xã Thanh Lâm - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Mavin Như Xuân

Thôn Đoàn Trung, Xã Thanh Lâm, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803021272

Công Ty TNHH Kim Lâm Th

Thôn Làng Chảo, Xã Thanh Lâm, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802996131

Trường Mầm Non Thanh Lâm

Thôn Cọc, xã Thanh Lâm - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801256279

Trường Tiểu Học Thanh Lâm

Làng Cọc, xã Thanh Lâm - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255405

Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Lâm

Làng Cọc, xã Thanh Lâm - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801293143

Nguyễn Văn Thái

Thôn Cọc - Xã Thanh Lâm - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801168110

Chi Nhánh Số 3 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Thành

Thôn Ngọc Thanh - Xã Thanh Lâm - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800656330-003

Chi nhánh số 01- Doanh nghiệp Trần Hoàn

Thôn Đoàn Trung - Xã Thanh Lâm - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800582689-001

UBND Xã Thanh Lâm

UBND Xã Thanh Lâm - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801024486

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Tùng

Thôn Đoàn Trung - Xã Thanh Lâm - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800700163