Danh sách các công ty tại Xã Thanh Xuân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Sự Hương J.s.c

thôn Lâm Chính, Xã Thanh Xuân, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803043170

Công Ty TNHH Sự Hương

thôn Lâm Chính, Xã Thanh Xuân, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802962728

Công Ty TNHH Trang Trại Song Dương

Thôn Thanh Thủy, Xã Thanh Xuân, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802882342

Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Xuân

Thôn Lâm Chính, Xã Thanh Xuân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801261906

Trường Mầm Non Thanh Xuân

Thôn Lâm Chính, xã Thanh Xuân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801261769

Trường Tiểu Học Thanh Xuân

Thôn Lâm Chính, Xã Thanh Xuân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801282624

Công ty cổ phần An Thạch Hưng

Nhà ông Lương Hùng Sinh, thôn Thanh Bình, xã Thanh Xuân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801375999

Công Ty TNHH Đá ốp Lát Hoan Liên - Chi Nhánh Số 2

Thôn Thanh Thủy - Xã Thanh Xuân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800719799-002

UBND Xã Thanh Xuân

UBND Xã Thanh Xuân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801024493

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Lâm Thái

Nhà bà Lê Thị Vinh, thôn Lâm Chính - Xã Thanh Xuân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801456870

Công Ty TNHH Chung Nga

Thôn Lâm Chính - Xã Thanh Xuân - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801613386