Danh sách các công ty tại Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Dv An Phát

Thôn 10, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803072439

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Tuấn Ninh

Thôn Cầu, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803066058

Công Ty TNHH Tm Và Dv Phạm Gia

Thôn 3, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803035028

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nông Sản T9 Như Xuân

Thôn 10, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803023015

Công Ty TNHH Huy Hà Thanh Hóa

Thôn Cầu, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803020039

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Và Tm Việt Hưng

Thôn Xuân Khánh, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803018230

Doanh Nghiệp Tn Đào Danh Tiến

thôn 2, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802931913

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Tâm Việt

Thôn 10, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802908696

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hà Sang

Thôn Chôi Trờn, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802887100

Công Ty TNHH Cây Xanh Và Dvtm Việt Đức

Thôn 3, Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802866799

Trường Mầm Non Bãi Trành

Thôn Cầu, xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801256423

Trường Trung Học Cơ Sở Bãi Trành

Thôn Hồ, xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255719

Trường Tiểu Học Bãi Trành

Thôn Cầu, xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255331

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoa Anh

Thôn Chôi Trờn - Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801742864

Hợp tác xã chế biến lâm sản - Mộc dân dung Liên Tới

Thôn Cầu, xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801336414

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Nhật Dương

Nhà ông Nguyễn Ngọc Gần, thôn 10 - Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801078474

Xưởng sản xuất chế biến lâm sản số 02( Cty CP Việt Thành)

Thôn Cầu, Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801148315-001

Hợp tác xã Thành Công

Nhà riêng ông Lê Đình Dũng, Thôn Nhà Máy - Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801871154

Công Ty Cổ Phần Gỗ Nam Thanh

Thôn Nhà máy - Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801875430

UBND Xã Bãi Trành

UBND Xã Bãi Trành - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801024528