Danh sách các công ty tại Xã Thanh Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Hà Phan - Hp

thôn Tân Thành, Xã Thanh Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803034715

Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Hòa

Thôn Làng Cống, xã Thanh Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801259752

Trường Mầm Non Thanh Hòa

Làng Cống, xã Thanh Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801256529

Trường Tiểu Học Thanh Hòa

Xã Thanh Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255476

UBND Xã Thanh Hoà

Xã Thanh Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801407672