Danh sách các công ty tại Xã Thanh Phong - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tm Thanh Phong

Thôn Tân Phong, Xã Thanh Phong, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802954727

Trường Tiểu Học Thanh Phong

Thôn Hai Huân, Xã Thanh Phong - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801264696

Trường Mầm Non Thanh Phong

Thôn Hai Huân, xã Thanh Phong - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801256550

Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Phong

Thôn Hai Huân, xã Thanh Phong - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801281010

UBND Xã Thanh Phong

Xã Thanh Phong - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801024461

Xưởng khai thác sản xuất đá công ty TNHH An Dũng

Bnả Vung - Xã Thanh Phong - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801423699-001