Danh sách các công ty tại Xã Hóa Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Khánh Đan Phát

Thôn Xuân Thành, Xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803017653

Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Toàn Thắng

thôn Xuân Thành, Xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803002304

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Tinh Bột Sắn Vina Thanh Hóa

Thôn Đồng Xuân, Xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802944743

Công Ty Cổ Phần Trang Trại Xanh Xuân Quỳ (Green Farm)

Thôn Xuân Hương, Xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802879660

Trường Mầm Non Hóa Quỳ

Thôn Quảng hợp, xã Hóa Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801256381

Trường Trung Học Cơ Sở Hóa Quỳ

Thôn Quảng Hợp, xã Hóa Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255652

Trường Tiểu Học Hóa Quỳ

Thôn Quảng Hợp, xã Hóa Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255606

Công Ty TNHH Chế Biến Nông Lâm Sản Xuất Khẩu Như Xuân

Thôn Đồng Xuân - Xã Hóa Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801832331

Trường Tiểu Học Xuân Quỳ

Thôn Thanh Hương, xã Hoá Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801390394

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hào Nga

Nhà ông Nguyễn Văn Hào, thôn Quảng Hợp - Xã Hóa Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800217460

UBND Xã Hoá Quỳ

UBND Xã Hoá Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801024574

Nhà máy CB tinh bột sắn XK Thanh Hoá

xã hOá qUỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800113535-017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vận Tải Nguyễn Hoàng Quân

Nhà ông Cao Văn Lâm, thôn Quảng Hợp - Xã Hóa Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802209842

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Hóa Quỳ

Thôn Đồng Xuân - Xã Hóa Quỳ - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802302866