Danh sách các công ty tại Xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Xuân Hòa

Cụm Công Nghiệp Xuân Hòa, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803053330

Công Ty TNHH Tmdv Đăng Cường

Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802950271

Công Ty TNHH Vinh Tài Đức

Thôn Thanh Niên, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802944662

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trọng Khôi Thanh Hóa

Thôn Thanh Niên, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802917669

Trường Trung Học Cơ Sở Xuân Hòa

Thôn 8, xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801263861

Hợp Tác Xã Minh Quang

Nhà ông: Nguyễn Văn Minh, thôn Ngòi, xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801262642

Trường Mần Non Xuân Hòa

Thôn Ngòi, xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801256222

Trường Tiểu Học Xuân Hòa

Thôn 8, xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255130

Công ty TNHH Hoàng Đức

Thôn 8, xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801315460

Doanh nghiệp tư nhân Hải Thảo

Nhà ông Lê Văn Hải, thôn 8, xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801368085

Công Ty TNHH Trung Chính

Nhà ông Lê Văn Dũng, thôn 8 - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801110777

UBND Xã Xuân Hoà

UBND Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801024510

UBND Xã Thanh Hòa

Xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801006399

Hợp tác xã Hưng Hoà

Tại nhà riêng ông Nguyễn Quốc Hưng, thôn 8 - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801593637

Công Ty TNHH Một Thành Viên - Minh Quang Gỗ

Thôn Ngoài - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801649551

Công Ty TNHH Triệu Dung

Thôn Đông Trình - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802206739

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Lam Sơn - Như Xuân

Thôn 8 - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801700568