Danh sách các công ty tại Xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Tmdv Đăng Cường

Thôn 8, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802950271

Công Ty TNHH Vinh Tài Đức

Thôn Thanh Niên, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802944662

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trọng Khôi Thanh Hóa

Thôn Thanh Niên, Xã Xuân Hoà, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802917669

Trường Trung Học Cơ Sở Xuân Hòa

Thôn 8, xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801263861

Hợp Tác Xã Minh Quang

Nhà ông: Nguyễn Văn Minh, thôn Ngòi, xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801262642

Trường Mần Non Xuân Hòa

Thôn Ngòi, xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801256222

Trường Tiểu Học Xuân Hòa

Thôn 8, xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801255130

Công ty TNHH Hoàng Đức

Thôn 8, xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801315460

Doanh nghiệp tư nhân Hải Thảo

Nhà ông Lê Văn Hải, thôn 8, xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801368085

Công Ty TNHH Trung Chính

Nhà ông Lê Văn Dũng, thôn 8 - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801110777

UBND Xã Xuân Hoà

UBND Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801024510

UBND Xã Thanh Hòa

Xã Xuân Hòa - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801006399

Hợp tác xã Hưng Hoà

Tại nhà riêng ông Nguyễn Quốc Hưng, thôn 8 - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801593637

Công Ty TNHH Một Thành Viên - Minh Quang Gỗ

Thôn Ngoài - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801649551

Công Ty TNHH Triệu Dung

Thôn Đông Trình - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802206739

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Lam Sơn - Như Xuân

Thôn 8 - Xã Xuân Hoà - Huyện Như Xuân - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801700568