Danh sách các công ty tại Xã Đức Lập Thượng - Huyện Đức Hoà - Long An

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Hai Miền

Số 132 Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102020582

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Đức Lập Phát

Thửa đất số 737, Tờ bản đồ số 8, ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102019058

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đỉnh Lương

Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102018671

Công Ty TNHH Hoá Sinh Nam Bắc

Ấp Đức Ngãi 2, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102018343

Công Ty TNHH Sx-Tm Nệm Hoàng Minh

Số 68A Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102018209

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dava Trang

Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102018093

Công Ty TNHH Toss Việt Nam

Thửa đất 666, Tờ bản đồ số 21, ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102017269

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sơn Hải Âu Đức Hòa

ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102016346

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Tân Quang Vũ

Thửa đất số 518-080 tờ bản đồ số 22, Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102013828

Công Ty TNHH MTV Hồng Kim Anh

Số 163 Đường Đức Ngãi, Ấp Đức Ngãi 1, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102013810

Công Ty TNHH Sx Tm Bảo An La

630 đường Nguyễn Thị Hạnh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102013497

Công Ty TNHH Heartica Pharma

ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102012479

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đô La Ánh Dương

Ấp Đức Ngãi 2, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102009412

Công Ty TNHH Lê Phát Quân

Số nhà 479B, Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102005898

Công Ty TNHH MTV Dv Bảo Vệ Triệu Long

Số 237 Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102004206

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhl

Ấp Tân Hội, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1102002745

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Nhà Ở Long Nghĩa

Quốc lộ N2, ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1101992828

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Cát Đại Lợi

Số 132 ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1101986479

Công Ty TNHH Máy Móc Yjt Vina

394 ấp Đức Ngãi 1, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1101976713

Công Ty TNHH Sx Tm Tôn Sắt Thép Ánh Dương

Thửa đất số 824,tờ bản đồ số 22, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Mã số thuế: 1101971440