Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An

Công Ty TNHH Gia Phát

C7, CCN Nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100901296

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành (Nộp hộ thuế nhà thầu)

Lô C20 CCN Nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101145684

Công ty Cổ phần bao bì á Châu

Cụm Công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100604134