Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Đô - Huyện Đức Hoà - Long An

Công Ty Cổ Phần Dệt May Đông Khánh

Khu công nghiệp Tân Đô - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101744800

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hán Thái Việt Nam (Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu)

Lô C18, đường số 3 và đường số 7, KCN Tân Đô - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101746420

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ CDV

Lô C5, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Đô - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 0309837925-001

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Nguyên Hiệp Long An

Lô H10, Đường số 9, Khu Công nghiệp Tân Đô - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101366115

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Thiện Trinh

Lô H5, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Tân Đô - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101366108

Công Ty Cổ Phần Cồn Và Rượu Bình Tây - Long An

Lô I1, I2, Đường số 6, Khu công nghiệp Tân Đô - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101379139

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Long Hà Phát

Lô C12, đường số 2, khu công nghiệp Tân Đô - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101387570