Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Đức Hòa I Hạnh Phúc - Huyện Đức Hoà - Long An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế

Lô B 06.3 Khu Công Nghiệp Đức Hòa I Hạnh Phúc - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 0305193349-001