Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Công Ty TNHH Daiya Alumi Việt Nam

Lô 31, Đường Số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101391739

Công Ty TNHH CHENG DA

Lô 10, Đường Số 9, Khu Công Nghiệp Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101398879

Công Ty TNHH Med One Vina

Lô Số 6A, Đường Tân Đức (và Góc Đường Số 3), KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101403166

Công Ty TNHH KINGLYCOPPER

Lô 29, Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101403504

Công Ty TNHH Daiya Alumi Việt Nam (Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu)

Lô 31, Đường Số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101406174

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Việt Nam (nộp hộ thuế nhà thầu)

Lô 8 Đức Hòa Hạ, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100866690

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Thức Uống Việt (Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu)

Lô số 29, Đường số 9, Khu công nghiệp Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101444081

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần In Tổng Hợp LIKSIN

Lô 15 đường số 3, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 0303656489-001

Công Ty TNHH Dệt Và Định Hình TEXINA Việt Nam

Lô 21, đường số 9, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100840692

Chi Nhánh Tổng Công Ty Liksin - Xí Nghiệp Bao Bì Liksin

Lô 20-22 đường số 1, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 0301441600-007

Chi Nhánh Tổng Công Ty Liksin-Trung Tâm Tân Đức

Lô 11-17-21-21A đường số 3, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 0301441600-008

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Việt Nam (nộp hộ thuế nhà thầu)

Lô 8, đường Đức Hòa Hạ, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101037569

Công Ty Cổ Phần SONGWOL VINA (nộp hộ thuế nhà thầu)

Lô 36-38-40 KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100808579

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu)

Lô 8, đường Đức Hòa Hạ, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101046404

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Việt Nam (nộp hộ thuế nhà thầu)

Lô 26-28 đường số 7, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101065580

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu)

Lô 26-28 đường số 7, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101082988

Chi Nhánh Công Ty Xăng Dầu Khu Vực II-Cửa Hàng Xăng Dầu Tân Đức

Lô Số 41, đường số 15B, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 0300555450-006

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trường Du Phát

Lô 2-4-6-8 đường An Hạ, khu công nghiệp Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101685785

Công ty Cổ phần Sữa công nghệ cao Việt Nam - US

Lô 32-34-36 Đường số 5, KCN Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100678143

Công Ty TNHH Phước Toàn Hưng (Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu)

Lô số 36, Đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101744896