Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1 - Huyện Đức Hoà - Long An

Công Ty Cổ Phần P H L

MB1-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101392309

Công Ty TNHH Kim Loại Tacheng (nộp hộ thuế nhà thầu)

Lô Ai, KCN Đức Hòa 1 - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101058858

Công Ty TNHH Thép Việt Nga

Lô B081-082, Đường số 1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1 - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100728443

Công ty 4 ORANGES Co.,Ltd nộp hộ thuế

Lô C02-1 KCN Đức Hòa 1 - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100691546

Công Ty TNHH Kang San Vina (Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu)

Lô MD6, Khu Công Nghiệp Đức Hoà 1 - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101363410

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Việt Thái Dương (Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu)

Lô B04-2, KCN Đức Hòa 1 - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101759589