Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Thái Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An

Công Ty TNHH Công Trình ANATEK Việt Nam

Lô A117, Khu Công Nghiệp Thái Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101400581

Công Ty TNHH An Việt S&P

Lô A113, đường số 2, khu công nghiệp Thái Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101358146

Công Ty TNHH Fdi Agrilife

Lô A 108, đường số 2, KCN Thái Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101768495

Công Ty TNHH AG PRO

Lô A113, Đường Số 2, Khu Công Nghiệp Thái Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101382251

Công Ty TNHH Hóa Sinh Viet Land

Lô A113, Đường số 02, KCN Thái Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101784842