Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Xuyên Á - Huyện Đức Hoà - Long An

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Tiến Lộc L.A

Lô LA7, đường số 1, khu công nghiệp Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101390767

Công Ty TNHH Cao Su ERGOFLOOR Phú Việt

Lô LB2-04, Đường Số 7, Khu Công Nghiệp Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101409672

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Hoàn Phú

LE6-01, khu công nghiệp Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 0303544859-001

Công Ty TNHH Nguyễn Trung Dũng Chi Nhánh I

Lô LE3, đường 2 KCN Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100781077-002

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Hoàng Long

Lô HC2, Khu Công Nghiệp Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100752407

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hạ Phong - Xưởng Sản Xuất

Lô LA 2, đường số 1, khu công nghiệp Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 0301903492-001

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Long

Lô HB10-HB11, Khu công nghiệp Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100677887

Công ty TNHH Quang Xuân

Khu Công Nghiệp Xuyến á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1100581085

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Khang Võ

Lô HB3.HB4, Đường số 5, KCN Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 0307817137-002

Công Ty TNHH Nhãn Mác SHINJIN VINA

Lô HC 15, Khu Công Nghiệp Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101381988

Công Ty TNHH ATHENA

Lô 01HF-14-đường số 4, KCN Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101387394

Công Ty TNHH Sơn Tân Đức

LA4-LA5 đường số 1, Khu công nghiệp Xuyên á - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101786254