Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kim Quang Minh

C7, C9, Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101325775

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Toàn Cầu Phúc Lộc

C11, C15, Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa - Huyện Đức Hoà - Long An

Mã số thuế: 1101331867