Danh sách các công ty tại Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Công Ty TNHH P&b Vina

Xóm Nãi Văn, thôn 5, Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700855064

Công Ty TNHH Trí Tuệ Và Phát Triển Giáo Dục Apec

Thôn 6, Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700843830

Uỷ ban nhân dân xã Vũ Bản

Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278307

Trường tiểu học Vũ Bản

Xóm Trung, xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278339

Công Ty Cổ Phần Klinh

Thôn Trung - Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700574835

Công ty TNHH Tiến Phát

Thôn Hậu xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700318768

Doanh nghiệp tư nhân Mai Uyên

Thôn Nãi Văn, xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700393596

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vũ Thành Xã Vũ Bản

Thôn Liềm - Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700490374

Công Ty TNHH Hưng Long Vượng

Thôn Hưng Vượng - Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700688328

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cường Thành

Độ Việt - Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700688991

Công ty TNHH Thanh Xim

- Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700524175

Trần Xuan Hưng

Nam đoài - Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700755711

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Vụ Bản

Thôn Nãi Văn - Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700766103

Trường mầm non xã Vũ Bản

Vũ bản - Xã Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700771939