Danh sách các công ty tại Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Công Ty TNHH Tm Xây Dựng Nhị Hà

Thôn An Bài 2, Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700853684

Công Ty CP Xây Dựng & Phát Triển Thịnh Phát

Thôn Đồng Tâm, Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700848148

HTX dịch vụ nông nghiệp thông Nội xã Đồng Du

Thôn Nội, xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278850

Trường tiểu học Đồng Du

Thôn Nội, xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278843

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Kem Tràng Tiền Hà Nội

Xóm 6 An Bài - Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700609943

Uỷ ban nhân dân xã Đồng Du

Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700433591

Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp An Lạc

Thôn ô Lữ - Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700643623

Đặng Đình Thi

Cầu gỗ - Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700751121

Công Ty TNHH Xây Dựng Trang Nam

Thôn Trung - Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700753714

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Du Lịch An Phú

Xóm 2 An Bài - Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700756521

Nguyễn Văn Ngọc

Giếng Bóng - Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700757194

HơÊp ta�c xa� DiÊch vuÊ nông nghiêÊp Đô�ng Tâm

Thôn Trung - Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700766294

HơÊp ta�c xa� DiÊch vuÊ nông nghiêÊp Quyê�t Thă�ng

Thôn Phu�ng - Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700766304

Trường mầm non xã Đồng Du

Chùa cũ - thôn Nội - Xã Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700770244