Danh sách các công ty tại Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Và Thương Mại Hkf Việt Nam

Thôn 3, Xã Bồ Đề, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700862720

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Xây Dựng Đức Nam

Thôn 4, Xã Bồ Đề, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700860226

Trường THCS Bồ Đề

Thôn 4 xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278106

Uỷ ban nhân dân xã Bồ Đề

Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278096

Quỹ tín dụng nhân dân xã Bồ Đề

Thôn 4, xã Bồ Đề - Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700243978

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Cúc Phương

Đồng Quan, thôn 8 - Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700634273

Công ty TNHH du lịch và thương mại Mạnh Giầu

xóm Vòng Hoàng - xã Bồ đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700236811

Công ty TNHH thương mại dịch vụ may An Phú Hưng

Thôn 9 Văn Âp - Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700522410

Công Ty TNHH Thương Mại May Đoàn Kết

Thôn 9 - Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700709433

Công Ty TNHH Máy Công Nghiệp Hải Trang

Thôn 8 - Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700769506

Trường mầm non xã Biồ Đề

Thôn 9 - Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700770364

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn Bồ Đề

Thôn 8 - Xã Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700773710