Danh sách các công ty tại Xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bình Lục Xanh

Thôn Tiên Lý, Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700857135

Công Ty Cổ Phần Cổ Phần Nhựa Cpi

Thôn Tiên Lý, Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700855515

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Khải Hoàn

Thôn Thanh Hòa, Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700855402

Trường THCS Đồn Xá

Thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278635

Uỷ ban nhân dân xã Đồn Xá

Xã Đồn xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700392144

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Nam Anh

Thôn Thanh Nghĩa - Xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700687927

Công Ty TNHH May Anh Đức

Thôn Tiên Lý - Xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700518407

Công Ty CP Thiết Bị Giáo Dục Qhq

Thanh Nghĩa - Xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700752799

Nguyễn Thị Huyễn

Đa tài - Xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700753175

Hợp tác xã nông nghiệp Bình Lý

Đạo Truyền - Xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700769256

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồn xá

Xóm ảm - Xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700769217

Công Ty TNHH May Lê Minh

Thôn Tiên Lý - Xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700769908

Trường mầm non xã Đồn Xá

Đồn Xá - Xã Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700770212