Danh sách các công ty tại Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Công Ty TNHH Đặng Thị Hồ

Thôn Sông, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700863259

Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Ngọc Diệp

Thôn Mạnh Chủ, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700862858

Công Ty TNHH Huy Hùng Hà Nam

Xóm Vượt, Thôn Mạnh Chư, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700862061

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thương Mại Hà Nam

Thôn Cói, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700858273

Công Ty TNHH Xây Dựng Minh Hải At

Thôn Cói, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700853589

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Phương Trung

Thôn Sông, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700848564

Công Ty TNHH May An Thịnh Vượng

Xóm Cao Dương, thôn An Cao, Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700847909

Trường tiểu học An Đổ

Ngã tư xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278579

Trường THCS An Đổ

Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278586

Công ty TNHH xây dựng Sông Đà

Thôn Sông - Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700294877

Uỷ ban nhân dân xã An Đổ

Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700392112

Công ty TNHH Minh Luật

Thôn Sông, Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700245125

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Đổ

Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700490222

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Minh Huyến

Ngã tư An Đổ - Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700523492

Công ty TNHH thương mại MIENG CHIN

Thôn An Đổ - Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700530122

Bùi Mạnh Tâm

Thôn Nguyễn - Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700757187

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đá Quý 172

Thôn Giải Tây - Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700757797

Hợp tác xã dịch vụ An Đổ

UBND xã - Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700769104

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đại Phu

Đại Phu - Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700769150

Trường mầm non xã An Đổ

An Đổ - Xã An Đổ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700770484