Danh sách các công ty tại Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Trường tiểu học B Tiêu Động

Thôn Tiêu Hạ, xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278152

Trường tiểu học xã Tiêu Động

Thôn Đồng Xuân, xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278145

Uỷ ban nhân dân xã Tiêu Động

Thôn Đồng Xuân, xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278120

Công ty TNHH Lộc Hoàn

Thôn Ba Hàng, xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700279798

Công ty TNHH chế biến nông sản thực phẩm Sao Vàng Thái Quảng Phúc

Thôn Đồng Xuân - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700568278

Công ty TNHH đồng Hoàn Chỉnh

Thôn Ba Hàng - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700572316

Công Ty TNHH Thắng Thành Hà Nam

Ba Hàng - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700575853

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Sản Xuất Hợp Phát

Thôn Tiêu Hạ - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700610297

Công ty TNHH nông nghiệp và xây dựng Đông Xuân

Thôn Đông Xuân, Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700245196

Công ty TNHH Dũng Chung

Thôn Tiêu Viên xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700242406

Doanh nghiệp tư nhân Kiên Cường

Khu Ba Hàng - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700181344

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Đức

thôn Ba Hàng - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700222664

Công ty TNHH Đa Điện

Thôn Chiều - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700513423

Công ty TNHH Hoàn Chỉnh

Ba Hàng - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700514378

Công ty CP đầu tư công nghệ và thương mại Sơn Động

thôn Đồng Xuân - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700518460

Công ty TNHH Anh Hải Phương

Ba Hàng - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700529511

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Tđ9

Thôn Đồng Xuân - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700754926

Trường THPT Nguyễn Khuyến huyện Bình Lục

Trường THPT Nguyễn Khuyễn - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700760253

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thượng Xuân

Đồng Xuân - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700769175

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Thành

Thôn Đích - Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700769182