Danh sách các công ty tại Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Công Ty TNHH Thủy Sản Phương Huyền

Thôn Đội 2, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700876635

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ttp Việt Nam

Thôn đội 4, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700875134

Công Ty TNHH Giày Dép Hưng Phát

Đường Cống Bùi, Thôn Đội 4, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700864862

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Trung Hậu

Thôn Đội 5, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700862618

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hưng Thịnh Hà Nam

Thôn Thưa, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700861822

Công Ty TNHH Điền Lộc Land

Thôn Đội 3, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700861815

Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Hoàng Phúc

Thôn Đội 4, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700858361

Trường THCS Hưng Công

Thôn Đòng xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700277952

Uỷ ban nhân dân xã Hưng Công

Thôn Đòng, xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700277945

Doanh nghiệp tư nhân Trần Kỳ

Xóm 12 Thôn Thưa, Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700263251

Công ty TNHH Hương Bình

Thôn Thưa Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700257628

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ may Hưng Công

Thôn Thưa - Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700624677

Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ Hưng Công

Hưng Công - Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700629668

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyền Tuyến

Xóm 16 - Hàn Mạc - Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700242808

Công ty TNHH Thành Phú

Xóm 5, Cổ Viễn - Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700456013

Lê Công Huy

Thôn Mạc - Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700757691

HơÊp ta�c xa� diÊch vuÊ nông nghiêÊp Hưng Công

Xo�m 7-8 - Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700766512

Trường mầm non xã Hưng Công

Hưng công - Xã Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700770237