Danh sách các công ty tại Xã Ngọc Lũ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Minh Phúc

Thôn Đội 1, Xã Ngọc Lũ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700860240

Trường THCS Ngọc Lũ

Đội 4 xã Ngọc Lũ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700277938

Trường tiểu học Ngọc Lũ

Đội 6 xã Ngọc Lũ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700277920

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Lũ

Đội 11 xã Ngọc Lũ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700277913

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Dung Đức

Chợ Chủ, xã Ngọc Lũ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700420948

Công ty TNHH Tân Việt

Đội 8 - Xã Ngọc Lũ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700226700

Công Ty TNHH Hoài Nam Hoài Bắc - Chi Nhánh Hà Nam

Đội 1 - Xã Ngọc Lũ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0308755211-003

Trường mầm non xã Ngọc Lũ

Thôn 6 - Xã Ngọc Lũ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700770357