Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Uỷ ban nhân dân xã An Ninh

An Ninh - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278353

Trường THCS Vũ Bản

Gia Hội, Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278321

Trường THPT B Bình Lục

Vũ Bản - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700277984

Trường tiểu học Hưng Công

Thôn Hàn, Hưng Công - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700277977

Trường THCS Tiêu Động

Đồng Xuân, Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278138

Trường tiểu học Bồ Đề

Bồ Đề - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278113

Phòng thống kê huyện Bình Lục

Bình Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278025

Trường tiểu học xã Tràng An

Tràng An - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278610

HTX dịch vụ nông nghiệp Cát Lại

Cát Lại, Bình Nghĩa - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278836

HTX dịch vụ nông nghiệp Ngô Khê

Ngô Khê, Bình Nghĩa - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278829

Trường tiểu học Đồn Xá

Đồn Xá - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278642

Trường tiểu học xã La Sơn

La Sơn - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278522

Trường THCS Bình Nghĩa

iXax Bình Nghĩa - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700278811

Công ty TNHH tin học ATC

Ki ốt số 7, Tiểu khu Bình Thuận - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700262868

Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Việt Dương

Xóm 4, Tràng An - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700294852

Doanh nghiệp tư nhân Việt Hải

Ngã 3 Chợ Chủ - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700243713

CCT Bình Lục

Tiểu khu Bình Thuận - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700630335

Trường THCS Đồng Du

Đồng Du - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700433753

HTX Dịch vụ nông nghiệp Hưng Đông

Thôn Thưa - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700433746

HTX dịch vụ nông nghiệp An Phú

Thôn Viễn Lai - Huyện Bình Lục - Hà Nam

Mã số thuế: 0700433707