Danh sách các công ty tại Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Công Ty TNHH Lộc Phát T Và T

Xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000893271

Công Ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nguyễn Gia

Số nhà 585, xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000892126

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Than Miền Bắc

Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000884615

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Bắc Nam

Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000883844

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Ngân Nguyệt Tuyên Quang

Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000882343

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Xanh

Thôn 4, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000879943

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Sông Thao Tại Tỉnh Tuyên Quang

Xóm 9 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 0900410094-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Loại Mầu Tuyên Quang: Xí Nghiệp Bột Kẽm Tuyên Quang

Xóm 15 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000275483-004

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Đông Nam á

Xóm 14 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000340679

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Mạnh Bình Minh

Số nhà 285, đường Kim Bình, xóm 5 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000701131

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Gia Long

Xóm 1 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000449972

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tân Quang - Vvmi

Xóm 8 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000280116

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Kinh Doanh Thương Mại Thắng Lợi

Xóm 15 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000780380

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Tài Minh

Xóm 11 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000782638

UBND Xã Tràng Đà

Xóm 11, Xã Tràng Đà - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000227909

Trường Mầm Non Hương Sen

Xóm 1, Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000227232

Trường Tiểu Học Tràng Đà

Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000227225

Trường Mầm Non Tràng Đà

Xóm 14, Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000227271

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Và Thương Mại Quang Minh Đức

Chuyển đến: Xóm 8 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 4601145342

Công ty Cổ phần xi măng Tân Quang-VVMI (nộp thay nhà thầu Tổng công ty Công nghiệp nặng quốc gia TQ)

Xóm 8 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000799254