Danh sách các công ty tại Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ Hv-Home

Xóm 4, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000899763

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Fdt

Số nhà 189, Đường Kim Bình, Xóm 3, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000898696

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Tuấn Linh

Xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000897773

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Hiếu

Xóm 02, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000895399

Công Ty TNHH Lộc Phát T Và T

Xóm 2, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000893271

Công Ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nguyễn Gia

Số nhà 585, xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000892126

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Than Miền Bắc

Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000884615

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Bắc Nam

Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000883844

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Ngân Nguyệt Tuyên Quang

Xóm 6, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000882343

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Năng Lượng Xanh

Thôn 4, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000879943

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Sông Thao Tại Tỉnh Tuyên Quang

Xóm 9 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 0900410094-001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Loại Mầu Tuyên Quang: Xí Nghiệp Bột Kẽm Tuyên Quang

Xóm 15 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000275483-004

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Đông Nam á

Xóm 14 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000340679

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Mạnh Bình Minh

Số nhà 285, đường Kim Bình, xóm 5 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000701131

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Gia Long

Xóm 1 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000449972

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tân Quang - Vvmi

Xóm 8 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000280116

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Kinh Doanh Thương Mại Thắng Lợi

Xóm 15 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000780380

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Tài Minh

Xóm 11 - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000782638

UBND Xã Tràng Đà

Xóm 11, Xã Tràng Đà - Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000227909

Trường Mầm Non Hương Sen

Xóm 1, Xã Tràng Đà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000227232