Danh sách các công ty tại Thôn 3 - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Công Ty Cổ Phần Phát Thiên Xanh

Thôn 3, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000896272

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Pi Network

Khu đất mới khu phố Tiêu Long, Phường Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301179308

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiên Sơn

Lô L khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301178142

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Hp

Khu đất mới, khu phố Tiêu Sơn, Phường Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301176339

Công Ty Cổ Phần Hbc Tech

Khu phố Tiêu Sơn, Phường Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301175871

Công Ty TNHH Nam Anh Garden

Khu phố Tiêu Thượng, Phường Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301169028

Công Ty TNHH Shop Thời Trang Sơ Sinh

Khu phố Hồi Quan, Phường Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301168190

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Mtd

Khu phố Hưng Phúc, Phường Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301167976