Danh sách các công ty tại Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Nga Việt

Chuyển đến: Thôn Hưng Kiều 3 - Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000679567

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Thôn Trung Việt 2 - Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000304952

Huyện Uỷ Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000340446

Toà án Nhân Dân huyện Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000340439

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000340414

Đài Truyền Thanh Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000340407

Viện Kiểm Sát Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000340421

Trạm Khuyến Nông Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000342725

Hạt Kiểm Lâm Huyện Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000343091

Hội Nông Dân Huyện Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000342972

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000342940

Huyện Đoàn Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000342901

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000343101

Mặt Trận Tổ Quốc huyện Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000342877

Phòng Thống Kê Huyện Yên Sơn

Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000343013

Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp Yên Sơn

Xã An Tường - Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000343133

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vỵ Loan

Thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường - Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000346247

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trang Hòa

Thôn Thăng Long 1 - Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000348170

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thành Phúc

Thôn Sông Lô 2 - Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000348050

Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hùng

Thôn Hưng Kiều 2, xã An Tường - Xã An Tường - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000350959