Danh sách các công ty tại Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Công Ty Cổ Phần Thép Sơn Lâm

Khu Công nghiệp Long Bình An, Xã Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000893070

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Tuyên Hoàng

Thôn 18 - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000674858

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Msa Yb

Thôn Khe Xoan - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5200658035

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Vân

Thôn Tân Tạo - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000307897

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Cơ Khí: Nhà Máy Hợp Kim Sắt Mimeco - Tuyên Quang

Khu Công nghiệp Long Bình An, thôn Khe Xoan - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100102580-005

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Thị Tuyết Hồng

Thôn 18 - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000695086

Công ty TNHH một thành viên Khoáng nghiệp Hằng Hưng (nộp thay Côngty HH Kinh mậu Chúng Thao Vân Nam)

Khu công nghiệp Long Bình An - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000702985

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Linh Tại Tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cây Khế - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 2600261303-003

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Hải Linh Hà Tuyên

Thôn Cây Khế - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000727556

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhiên Khánh

Xóm Vôi Thủy - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000744632

Công ty TNHH một thành viên Vạn Lộc Tuyên Quang

Lô B11, Khu công nghiệp Long Bình An - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000769531

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mai

Xóm 6, xã Đội Cấn - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000273937

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Lâm

Thôn 8 - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000554014

Chi nhánh công ty TNHH Phong cách việt tại Tuyên Quang

Cụm các khu CN - DVDT Long Bình An - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 0500434044-001

Công ty cổ phần Chè Long Phú

Thôn 9 - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000599181

Hợp tác xã Duy Khánh

Thôn Tân Tạo - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000600870

Công ty TNHH một thành viên KN Hằng Hưng (nộp thay Công ty HH Đạt Hoa Trung Quốc-Chi nhánh Vân Nam)

Số 117 đường Điền Trì, Côn Minh, Trung Quốc - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000793044

Công ty TNHH Đức Linh

Đội 9 xã đội cấn - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000225411

Cửa hàng vàng bạc - Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Trung Phương

Thôn 1 - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000790050-002

Công ty TNHH một thành viên Khoáng nghiệp Hằng Hưng (nộp thay Công ty HH chế tạo MM Tông Đỉnh Từ Ch)

Khu công nghiệp Long Bình An - Xã Đội Cấn - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000798934