Danh sách các công ty tại Phường Tân Hà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Công Ty TNHH Dv-Tm Đoàn An

Số nhà 464, đường Trường Chinh, tổ 17, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000893955

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Ngọc Lan

Đường dẫn cầu Tân Hà, tổ 2, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000893673

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Quang Long

Số nhà 02, đường Tân Hà, tổ 7, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000893634

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Chiến Nhung

Số 155 đường Lê Duẩn, tổ 5, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000893306

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Thịnh Vượng

Tổ 16, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000893289

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Phát Triển Thuận Phát

Ngõ 154, đường Lê Duẩn, tổ 5, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000892260

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dũng Thắng Tuyên Quang

Số nhà 184, Tổ 14, Đường Trường Chinh, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000891933

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Tq

Số nhà 03, ngõ 323, đường Tân Hà, Tổ 7, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000891813

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trâm Sang

Số nhà 01, đường dẫn cầu Tân Hà, tổ 16, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000891549

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Cơ Khí Anh Tuấn

Số nhà 599, đường Tân Hà, tổ 01, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000891429

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Giáo Dục Lâm Quỳnh

Tổ 16, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000891309

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Và Dịch Vụ Ngọc Hà

Số nhà 09, ngách 38, ngõ 145, đường Minh Thanh, tổ 15, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000889476

Công Ty TNHH Khoáng Sản Thanh Phát

Đường Minh Thanh, tổ 16, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000888401

Công Ty TNHH Khoáng Sản Thuận Thanh

Đường Minh Thanh, tổ 16, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000888391

Công Ty TNHH Rita L.s

Số nhà 06, ngõ 09, đường Lê Duẩn, tổ 12, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000887398

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Sản Toàn Cầu

Số nhà 04, ngõ 412, đường Trường Chinh, tổ 17, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000887380

Công Ty TNHH Nhà Sạch Thủy Giang

Số nhà 03, ngõ 74, đường Minh Thanh, tổ 3, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000886605

Công Ty TNHH Khoáng Sản Minh Thanh

Đường Minh Thanh, tổ 16, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000886531

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Cảnh Hương

Số nhà 394, đường Lê Duẩn, tổ 2, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000886468

Công Ty TNHH Thảo Dược Gia Truyền Đức Khang

Số 16, Tổ 2, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000886436