Danh sách các công ty tại Phường Tân Quang - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Công Ty TNHH Minh Anh Tq

Số 176, Xã Tắc, Tổ 15, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000900930

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Nội Thất Tuấn Tiến

Số nhà 25, đường Quang Trung, tổ 7, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000900842

Công Ty TNHH Atc Software

Số nhà 106, đường Chiến Thắng Sông Lô, tổ 2, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000900666

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Cung Ứng Nhân Lực Anc

Số nhà 150, Đường Lê Lợi, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000900458

Công Ty TNHH Tm Giang Minh Tq

Số 08, phố Đức Nghĩa, tổ 15, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000900391

Công Ty TNHH MTV Kiến Trúc Và Xây Dựng Tnq Architect

Số 55, phố Lương Sơn Tuyết, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000900271

Công Ty Cổ Phần Dao Holding

Số nhà 150, Đường Lê Lợi, Tổ 16, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000900176

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Vạn Phúc Tq

Số nhà 11, Ngõ 117 Đường Chiến Thắng Sông Lô, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000900070

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Huy Long

Số nhà 07, đường Quang Trung, Tổ 7, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000899957

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng 339

Số nhà 166, Đường Chiến Thắng Sông Lô, Tổ 3, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000899918

Công Ty TNHH Thiết Bị Dịch Vụ Ánh Dương

Số nhà 23, đường Trần Phú, tổ 8, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000899259

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quang Thái

Số nhà 23, đường Lê Lợi, tổ 6, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000899192

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tuyên Quang

Số nhà 61, Phố Lý Nam Đế, Tổ 07, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000899121

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Lộc Anh

Toà nhà SGC, Số 43 Lý Thái Tổ, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000898505

Công Ty TNHH Nmc Invest

Số nhà 65 Lý Nam Đế, tổ 7, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000897893

Công Ty TNHH Dqt Invest

Số nhà 67 Lý Nam Đế, tổ 7, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000897886

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Nhật Dương

Số nhà 181, tổ 17, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000897798

Công Ty TNHH MTV Trọng Minh

Số nhà 12, ngõ 44, đường Lê Lợi, tổ 6, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000897678

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Tư Vấn Skv Group

Số 64, Tổ 4, Đường Xã Tắc, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000897607

Công Ty TNHH Điện Sinh Khối Erex Tuyên Quang

Số 43, tổ 10, đường Lý Thái Tổ, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000897519