Danh sách các công ty tại Xã Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tuyết Lan

xóm 2 xã Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000281007

Trường Tiểu Học Nông Tiến

Xóm 11, Xã Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000229293

Trường Mầm Non Nông Tiến

Xóm 4, Xã Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000227257

Trường trung học cơ sở Nông Tiến

Xã Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000226976

Công Ty TNHH Hoa Minh

Xóm 10- Xã Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000217724

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hưng- Long- Thịnh

Xóm II Xã Nông Tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000217347

Công ty TNHH Tùng Giang

Xóm 12, xã Nông tiến - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000207250