Danh sách các công ty tại Phường 6 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dv Vận Tải- Xăng Dầu Và Kho Bãi Ngọc Phát

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317582607

Công Ty TNHH Tư Vấn Lavano

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317582798

Công Ty TNHH Tm-Dv Thiên Hùng

17/20 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317581554

Công Ty TNHH Waterfront Lab

121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317580511

Công Ty TNHH Infinity Vietnam

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317577332

Công Ty TNHH D.c Huỳnh

45/39 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317573842

Công Ty TNHH Mi Nhon Beauty & Academy

187/7 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317570094

Công Ty TNHH Hmd Global

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317568585

Công Ty TNHH Dain R&b

123 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317562752

Công Ty TNHH Minim Studio

14/3 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317564936

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Truyền Thông C.a.t Dream

121/10 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317563467

Công Ty TNHH Letino

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317554663

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Tuấn Huy

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317546750

Công Ty TNHH Nhiên Liệu Văn Đặng

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317543492

Công Ty TNHH Mind Reset Pharma

93/40A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317542065

Công Ty TNHH Lẩu Nướng Lửa Bbq

123A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317540822

Công Ty TNHH Tmdv Xnk Y Tế Và Hóa Chất Hh

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317535163

Công Ty TNHH Tập Đoàn Mare Maritime

87 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317532204

Công Ty TNHH Family Tourist

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317522100

Công Ty TNHH Tmv Qt

215 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0317522090