Danh sách các công ty tại Phường 6 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Elia

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318161425

Công Ty TNHH Dịch Thuật Á - Âu

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318151723

Công Ty TNHH Nickel

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318145504

Công Ty TNHH Việt Vận Tải

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318136926

Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Nam Phát

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318126124

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Windwood Việt Nam

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318127696

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Kim Nam Phát

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318124670

Công Ty TNHH Tmdv Dương Liễu

24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318120997

Công Ty TNHH Lala Sky

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318123204

Công Ty TNHH Đầu Tư Từ Đâu

47/70/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318121542

Công Ty TNHH Bp Bich

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318098847

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Intech Vina

Số 11 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318099512

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hht

189/18 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318094666

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Điền Nông

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318087958

Công Ty TNHH MTV Saigoncar

183/14/14 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318083921

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Ngọc Linh Sài Gòn

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318081868

Công Ty TNHH Nội Thất Up

48/14 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318076811

Công Ty TNHH Hr Youlife

Mios Tower số 121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318069028

Công Ty TNHH Botanica Glow

Số 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318063876

Công Ty TNHH Nipon Việt Nam

Tầng 11, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318065778