Danh sách các công ty tại Phường 21 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH One More Box Studio

124/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318202255

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tmdv Xây Dựng Phương Thảo

Số 150/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318147685

Công Ty TNHH Công Nghệ May Mặc Trương Hoàng

Số 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318145279

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trường Thọ

69 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318140908

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 2Hvp

220/50A/6A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318137743

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bình Minh St

490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318138930

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bao Bì Xanh

534/18 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318102934

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Homestech Việt Nam

Số 486C Đường Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318103039

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Cảnh Tiên

92/45/62 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318080222

Công Ty TNHH Sản Xuất Vận Tải Hàng Hóa Phượng Hoàng Lam

số 580 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318078671

Công Ty Cổ Phần Kunkin 158

158/48A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318078657

Công Ty Cổ Phần Platinum Group

Số 124/35/21 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318074518

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tmdv Nguyên Phú Quý

Số 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318062382

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Nghệ Mitkai

490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318051937

Công Ty TNHH Gia Hưng Fruits

300/47 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318052176

Công Ty TNHH Solo Studio

Số 160/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318037322

Công Ty TNHH Thái Linh Đan

180/41A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318037185

Công Ty TNHH Sáng Tạo Tài Chính

490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318033896

Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Thuận

490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318031112

Công Ty TNHH Dayu

490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0318024700