Danh sách các công ty tại Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Tử Mũi Tên

42/72 Hoàng Hoa Thám Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306038321

Cty TNHH Đầu Tư Quỳnh Nguyên

23/23A Nơ Trang Long Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305849461

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Ha Chi

251/9 Lê Quang Định Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305726847

Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thương Mại Đông Phương

5/101/2 Nơ Trang Long Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305706022

Cty TNHH Thuận Tiến Phát

251/76 Lê Quang Định Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308562442

Cty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Đại Đồng

307 Lê Quang Định Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305676561

Cty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp Hoàng Khang

5/45/1 Nơ Trang Long Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305644778

Cty TNHH Hạ Vũ

42/62C Hoàng Hoa Thám Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305519625

Cty TNHH Bảo Nam Khang

21/12 Lê Trực Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305456848

Cty TNHH Thiên Ngọc Long

120 Nguyễn Văn Đậu Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305333067

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phúc Tấn

23/43 Nơ Trang Long Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309159081

Cty TNHH Hi Vọng Việt

257/18 Lê Quang Định Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309154816

Cty TNHH MTV Thương Mại Liên Minh Việt

199/50A Lê Quang Định Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309198404

Cty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Truyền Thông Mỹ Thuật Hoàng Gia

229/48 Lê Quang Định Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305235630

Cty TNHH Mỹ Thuật Hải Long

39/2 Lê Trực Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305209398

Cty TNHH Thương Mại Mai Thiện

185/3B Lê Quang Định Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305172437

Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Bảo Ân

42/68 Hoàng Hoa Thám Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305168825

Cty TNHH Như Vinh

199/44A Lê Quang Định, Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305138073

Cty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Sen Vàng

27/2 Lê Trực Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305122965

Cty Cổ Phần Thiên Chương

25 Lê Trực, Phường 07 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305121457