Danh sách các công ty tại Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Cty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Đại Tây Dương

122 Hoàng Hoa Thám Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306127010

Cty TNHH Thiên Bách

11 Ngô Nhơn Tịnh Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306034341

Cty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Dịch Vụ Tiến An

29A Nguyễn Thái Học Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305726533

Huỳnh Thuận Anh

34 Diên Hồng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301405112

Cty TNHH Một Thành Viên Nghiên Cứu Sản Xuất Thiết Bị Dạy Nghề Miền Nam

116 Đinh Tiên Hoàng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305618048

Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Gia

142 Đinh Tiên Hoàng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305573904

Cty TNHH Lập Chí

50/15 Đinh Tiên Hoàng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304803834

Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Văn Hóa Thiên Vương

142 Đinh Tiên Hoàng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0302422417-002

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ấn Tượng Ha

98/11 Diên Hồng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305423377

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Đăng Nguyên

11 Nguyễn Thái Học Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305417341

Cty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Song Phụng

109 Bùi Hữu Nghĩa Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305332190

Cty TNHH Công Nghệ Thông Tin Đom Đóm Xanh

26/14 A6 Đinh Tiên Hoàng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305279162

Cty TNHH Truyền Thông Ngũ Long

4 Vũ Tùng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309112728

Cty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Truyền Thông Sao Sáng

178A Diên Hồng, Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305110896

DNTN Trần Hậu

26 Diên Hồng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305086354

Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Gia Thịnh

6 Diên Hồng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305081620

Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Quốc Tế Việt Long

6 Diên Hồng Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305081733

DNTN Vận Chuyển Hàng Hóa Tân Tiến

354/41/31 Phan Văn Trị Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305000519

Cty TNHH MTV Sản Xuất Đa Truyền Thông

286/45B1 Nguyễn Thượng Hiền Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309394141

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy Khôi

56 Phó Đức Chính Phường 01 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304860039