Danh sách các công ty tại Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Thời Trang An Hoà

11 Võ Trường Toản Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306073012

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Cơ Lâm Đức

222 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306034422

DNTN Tân Thiên Đức

146 Vũ Tùng Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301422076

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Tùng

9/5 Võ Trường Toản Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305918429

Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bích Bích Ngọc

8 #14 Dãy 6 C/C Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305842145

Cty Cổ Phần Đầu Tư - Phát Triển - Thương Mại Việt úc

280/29/35 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308307989

Cty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ An Đồng

025 Block 7 C/C.Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305662008

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đức Khang

026 C/C Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305599451

Cty TNHH Ngọc Khánh Linh

Cao ốc Mỹ Phước 18 Tầng 098 Block 7 Lô C Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305509088

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Toàn Thắng Việt

451/7 Bạch Đằng Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301848548

Cty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Sao Nam

11-10 Nhà A Khu Mỹ Phước 280 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305423803

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Trúc

280/93/20B Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305385876

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tấn Phát Đạt

#6 P08 Block 3, Lô A C/c Mỹ Phước, 280/29 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308994749

Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phượng Hoàng Sơn

280/70/54 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305326119

Cty TNHH Phú Đỉnh

#16 C/C Mỹ Phước 15/9 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305304387

Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Hải Thủy

280/29/37 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305289266

Cty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Việt

9/1 Võ Trường Toản Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305260394

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Ngô Huỳnh

90/6 Vũ Tùng Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305249802

Cty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế

282/75 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305238416

DNTN Thương Mại Quang Phương Nam

282/B22 Bùi Hữu Nghĩa Phường 02 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305230985