Danh sách các công ty tại Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Nguyên Lễ

40/17/11 Nguyễn Văn Đậu Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306104214

Cty Cổ Phần Dịch Vụ Quảng Cáo Toàn Thắng

37 Nguyễn Văn Đậu Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306032979

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Quảng Cáo Bất Động Sản Bảo Tín

195A Nguyễn Thượng Hiền Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305907642

Cty Bảo Việt Gia Định

49D Phan Đăng Lưu Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0101527385-066

Cty TNHH Công Nghệ Thái Dương

6/14 Nguyễn Huy Tưởng Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305872580

Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Viết Khoa

67/2 Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305834070

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Sa Bu

17/11A Nguyễn Huy Tưởng Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305824548

Cty TNHH Long Sa

45/6 Nguyễn Văn Đậu Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305765807

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Anh Tuấn

5B Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308342158

DNTN Quang Lê

189/14/11 Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305693285

Cty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Tâm

67/2 Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308624297

Cty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Và Đào Tạo Tân Lạc Việt

67/10 Hoàng Hoa THám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305658717

Cty Cổ Phần Sa Vi Na

153/2A Nguyễn Thượng Hiền Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305634032

Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Dự án Hoàng Kim

15 Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305571953

Cty TNHH Hợp Phát Luật

83 Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308779660

Cty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Lạc Việt

15 Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305555246

Cty TNHH Một Thành Viên Thủ Công Mỹ Nghệ Tâm

67/49 Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305543709

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Khang Gia

29/5A Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305505929

Cty TNHH Tư Vấn Du Học Thái

36/1B Lam Sơn Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0304447512

Cty TNHH Danh Toại

49 Hoàng Hoa Thám Phường 06 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305368020