Danh sách các công ty tại Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Tin Học Tầm Nhìn

82/2 Nguyễn Lâm,P.03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306401337

Cty TNHH Thương Mại Điện Máy Kỹ Thuật

M2 Vũ Huy Tấn Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306600036

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trường An

17.08 Lô G C/c Miếu Nổi Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306633296

Cty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Trang Dung

9.13 Lô G KDC Miếu Nổi Trường Sa Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0103247584

Cty Cổ Phần Dịch Vụ Hoàng Gia

49/12 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306146630

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nguyễn Kỳ

33/23 Vạn Kiếp Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306132268

Cty TNHH Duy Thảo

140 Nguyễn Lâm Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306119771

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Quý Minh

127B-A5/6 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306097687

Cty TNHH Một Thành Viên Vương Đông Quân

107/24 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306077793

Cty TNHH Một thành viên Sài Gòn Mai

80/22/1 Nguyễn Lâm Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306070029

Cty TNHH Gia Vân

4/2 Vũ Huy Tấn Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306015483

Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Và Quản Lý Chung Cư Gia Định

127 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306012813

Cty Cổ Phần Thái Danh

87/44/59A Đinh Tiên Hoàng Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306005090

Cty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Quảng Cáo Trí Tuệ Đỉnh Cao

B2-13 Khu Dân Cư Miếu Nổi #2 Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305907755

Cty Cổ Phần Đông Mê Kông

Tòa Nhà L11-L12 Miếu Nổi #1 Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305902549

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Hưng Thịnh Phát

109/2C Vạn Kiếp Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307891042

Cty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Liên Khải Hoàng

95/302A Đinh Tiên Hoàng Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307920582

Cty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Lê Huy

77 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305858787

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng - Đầu Tư Thái Minh Tâm

Căn hộ 1.23 #01 C/C.18 Tầng Miếu Nổi Vũ Huy Tấn Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305812398

Chi Nhánh Cty TNHH Trends & Technologies, Inc. Việt Nam Tại TPHCM

127 Đinh Tiên Hoàng Phường 03 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0102567648-001