Danh sách các công ty tại Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Cty TNHH Liên Doanh Thang Máy Sanyo Minh Long

62/13 Trần Bình Trọng Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0311148030

Cty TNHH Thương Mại Thuận Long An

52A Trần Bình Trọng Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306690488

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghiệp Kỹ Thuật Na No

270/4 Hoàng Hoa Thám Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306200380

Cty TNHH Võ Lê

413 Lê Quang Định Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0306174557

DNTN Hải Phan

377/15 Lê Quang Định Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305974913

Cty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Triệu Thành Công

91 Nguyễn Thượng Hiền Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305846069

Cty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Minh Đức

168/2B Hoàng Hoa Thám Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305767145

Cty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Hoàng Định

52E Trần Bình Trọng Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305741997

Cty TNHH Hoàng Hữu Khang

71B Nguyễn Thượng Hiền Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308298212

Cty Cổ Phần Trang Trí Hồ Thanh Thảo

371 Lê Quang Định Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305687362

VPĐD Phoenix Worldwide Enterprise Pte Ltd Tại TPHCM(Singapore)

1/10/1 Trần Bình Trọng Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305686760

DNTN Thương Mại Đặng Lộc

48/17A Trần Bình Trọng Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305649092

Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Khánh Lâm

266/1 Hoàng Hoa Thám Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0308631819

Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tinh Khiết

35 Nguyễn Thượng Hiền Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305636311

Cty TNHH Sơn Đức Phát

46/7 Trần Bình Trọng Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305617284

Cty Cổ Phần Công Nghệ Việt Long

101/71 Nguyễn Văn Đậu Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303508699

Cty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Đàn

33/17 Nguyễn Trung Trực Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305598715

Cty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo ánh Dương Việt

1/67 Trần Bình Trọng Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305536846

Cty TNHH Ngọc Thịnh Phát

7 Nguyễn Thượng Hiền Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0305023724

Cty Cổ Phần Xây Dựng 117

377/20 Lê Quang Định Phường 05 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303266545