Danh sách các công ty tại Xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh - Trang 2

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đăng Quang - Nhà Máy Chế Biến Cao Su Đăng Quang

Thửa đất số 1207, ấp Đông Biên - Xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900388535-005

Công ty TNHH một thành viên Bích Ngọc

Tổ 5, ấp Đông Hà - Xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900554486

Chi nhánh DNTN Hồng Phát Tài

Tổ 5, ấp Đông Hà, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900371725-001

Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thị Thích

Tổ 6, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900335300

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thịnh An Khang

Tổ 3, ấp Đông Biên - Xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900563321

Công ty TNHH SX-DV-TM Tân Nhật Nam

Tổ 2, ấp Đông Thành, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900499073

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hân Linh

Tổ 4, ấp Đông Hiệp - Xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900337428

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Tiếng

Tổ 4, ấp Đông Biên - Xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900477961

Công ty TNHH một thành viên Vĩnh Phúc

Tổ 1, ấp Đồng Tiến, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900608981

Công ty TNHH một thành viên Vũ Gia

Tổ 1, ấp Tầm Phô, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900441115

Công ty TNHH một thành viên Tâm Thuần

Tổ 2, ấp Đông Lợi, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900706428

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Lê

Tổ 1, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900437743

Doanh nghiệp tư nhân Mai Vàng

Số 413, ấp Đông Thành, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900410163

Chi nhánh Công ty 27/7

Tổ 11 ấp Đông Thành, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900325687-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Huy

Tổ 7, ấp Đông thành - Xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900422031

Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Vạn Thành

Số 21, ấp Đông Thành, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900421912

Doanh nghiệp tư nhân Anh Hiếu

Tổ 1, ấp Đông Biên, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900419462

Chi nhánh công ty TNHH TM-SX Tân Bình Trạm thu mua mủ cao su Tân Đông

Tổ 2, ấp Đông Thành, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900326063-001

MST Địa Bàn Tân Đông

Xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901150937

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hoa

ấp Đông Hà, xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900405565