Danh sách các công ty tại Xã Suối Ngô - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thanh Hồng

Ấp 6, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901327140

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Tâm Suối Ngô

Tổ 3, ấp 3, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901326877

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Thành

thửa đất số 19, tờ bản đồ số 79, ấp 06, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901326228

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Suối Ngô Tây Ninh

thửa đất số 91, tờ bản đồ số 72, ấp 06, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901326186

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tuấn Phương Tây Ninh

Tổ 6, ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901323731

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp - Công Nghệ Cao Ba Long

Tổ 1, ấp 2, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901320709

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Miền Đông Nam

Tổ 10, ấp 06, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901320716

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Lộc Thiên Ân Soaha

Tổ 13, Ấp 6, Đường 795, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901319781

Công Ty TNHH Như Ý Tây Ninh

Tổ 4, ấp 6, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901319862

Công Ty TNHH Tm Dv Xd Kiến Việt Tây Ninh

Tổ 10, ấp 6, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901319238

Công Ty TNHH Tbm Farm

Tổ 4, Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901318121

Công Ty TNHH Phúc Đức Trọng

Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901317657

Công Ty TNHH Trang Trại Mới

Thửa đất số 12, Tờ bản đồ số 95, ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901316822

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Cẩm Lai

Thửa đất số 77, Tờ bản đồ số 59, ấp 6, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901316639

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Đặng Gia Tây Ninh

ấp 6, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901315064

Công Ty TNHH Farm Suối Ngô

Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901314984

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Cao Su An Thịnh Phát

Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901313275

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xăng Dầu Bích Hảo

Thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 76 và Thửa đất số 42 tờ bản đồ số 137, ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901312641

Công Ty TNHH MTV Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại Arc Việt Long

Ấp 2, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901307874

Công Ty TNHH Muối Tôm Mỹ Liên Food

Tổ 3, ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901306528