Danh sách các công ty tại Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Kim Thanh Ngọc

Tổ 39, ấp Tân Thanh, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901327052

DNTN Vân Minh

Số 30, tổ 17, ấp Tân Hoà, xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900562215

Công ty TNHH Dương Đông

Tổ 37, ấp Tân Thanh, xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900562198

Chi Nhánh 2 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Định

Tổ 41, ấp Tân Thành - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900914932-004

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuận Thành Phát

Số 385, đường 785 ấp Tân Hoà, xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900479020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Nam Trung

Tổ 3, ấp Tân Xuân - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900312173

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Bảo Thắng

Tổ 14 ấp Tân Hòa - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900374490

Công ty TNHH một thành viên Thanh Ngọc

Tổ 9, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900443401

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Thắng

Tổ 14, ấp Tân Hòa - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900440626

Chi Nhánh 2 Công Ty TNHH Việt - úc

Đường 785, tổ 12, ấp Tân Hòa - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900436884-002

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ-sản xuất-xây dựng Anh Thư

Số 287, đường 785, ấp Tân Hoà, xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900436161

Trường THCS Tân Phú

Đường 785 ấp Tân Hòa xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900787000

Chi nhánh công ty TNHH SX-TM Việt Minh Tiến PX sản xuất

Tổ 3, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 0304877850-001

MST Địa Bàn Tân Phú

Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901150849

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Duy Sơn

Tổ 26, ấp Tân Châu - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901154353

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Tân Châu - Tây Ninh

Số 282, đường 785, ấp Tân Hòa - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3700381324-125

DNTN Tư Hùng

Tổ 8, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900328776

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Tường

Số 9, ấp Tân Lợi - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900910254

Của Hàng Xăng Dầu Số 105

Số 377, tổ 13, ấp Tân Hòa - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900242688-106

Chi Nhánh 1 - Dntn Lê Thị Thắm

Tổ 26, ấp Tân Châu - Xã Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900932547-001