Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Trịnh Thị Tuyết

ấp Đông Tiến, Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900981689

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Quốc Hùng

Số 8/218, ấp Tân Lợi - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900575630

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tân Hòa Hưng

Tổ 5, ấp Đông Tiến - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900726368

Công ty TNHH GLORYDAYS FASHION

ấp Thạnh Hoà - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900439596

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Hiếu Anh

Tổ 2, ấp Tân Cường - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900785797

Nhà Văn Hóa

422 đường 795 Khu phố 2 TT Tân Châu - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900786550

Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng

Khu phố 3 TT Tân Châu - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900787032

Trường THPT Tân Châu

Khu phố 2 TT Tân Châu - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900787025

Hội Nông Dân Việt Nam huyện Tân Châu

Khu phố 3 TT Tân châu - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900787071

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường

Khu phố 3 TT Tân Châu - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900787064

Văn Phòng Huyện Uỷ Tân Châu

217 đường 785 KP3 TT Tân Châu - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900786984

Trường Tiểu học Tân Hiệp B

Tân Bình,Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900789657

Trường Tiểu học Tân Hiệp A

Thạnh Phú, Tân Hiệp - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900789618

Trường Tiểu học Thị Trấn Tân Châu A

Khu phố 2 Thị trrấn Tân Châu - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900789583

Trường Tiểu Học Thạnh Đông B

Thạnh Nghĩa, Thạnh Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900789569

Trường Tiểu học Thạnh Đông A

Thạnh Quới, Thạnh Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900789551

Trường Tiểu học Tân Phú C

Tân Thanh, Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900789512

Trường Tiểu học Tân Phú B

Tân Xuân, Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900789505

Trường Tiểu học Tân Phú A

Tân Hòa, Tân Phú - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900789495

Trường Tiểu học Lương Định Của

Tân Đông, Tân Hưng - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900789470