Danh sách các công ty tại Xã Tân Đông - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Công Ty TNHH Giáo Dục Hưng An Khang

Tổ 5, ấp Đông Hiệp, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901329652

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Tài Tc

Tổ 2, ấp Đông Biên, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901328056

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thành Tài

Ấp Đông Lợi, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901326796

Công Ty TNHH Giáo Dục Hải Vân Tây Ninh

Ấp Thạnh Quới, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901325390

Công Ty TNHH Lộc Tân Đông

Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 34, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901325129

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thành Phát

Tổ 6, Ấp Đông Hiệp, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901324534

Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh I&t

Tổ 1, Ấp Đông Thành, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901324453

Công Ty TNHH Quân Bảo Tc

Thửa đất số 151, tờ bản đồ số 53, ấp Đông Hà, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901322199

Công Ty TNHH Xnk Trung Nam Hải

Tổ 1, Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901318379

Công Ty TNHH Farm Hiệp Thịnh Phát

Ấp Đông Lợi, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901316879

Công Ty TNHH Minh An Tây Ninh

Tổ 6A, ấp Đông Thành, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901315755

Công Ty TNHH Mtv Chăn Nuôi Quốc Tế Thiên Minh

Thửa đất số 42, tờ bản đồ 42, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901315233

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tâm Đông

ấp Kà Ốt, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901311479

Công Ty TNHH Tm Dv Quỳnh Bùi

Số 247 Ấp Đông Hà, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901310958

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tường Thịnh

Tổ 3, ấp Đông Biên, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901310

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tường Thịnh

Tổ 3, ấp Đông Biên, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901310235

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Trại Bò Katum

Số 21, ấp Đông Thành, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901307560

Công Ty TNHH Kinh Doanh Mua Bán Gạo Thiệp Hồng

ấp Đông Thành, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901304619

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tâm Hưng

Ấp Kà Ốt , Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901302844

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Tân Minh Đạt

Tổ 17, Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901302964