Danh sách các công ty tại Xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Công Ty TNHH Đầu Tư Nam Cường Thịnh

Ấp 7, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901331394

Công Ty TNHH MTV Du Lịch Lữ Hành Quốc Bảo

Số 89, ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901328634

Công Ty TNHH Hội Chợ Thương Mại Lotoxo Quốc Dũng

Tổ 4, ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901326588

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Thiên Minh Tân Châu

Thửa đất số 7, tờ bản đồ số 26, ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901321815

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Đầu Tư Chăn Nuôi Tường Vi

ấp 7, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901318259

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Khang Tây Ninh

Số 418, tổ 2, ấp 6, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901317135

Công Ty TNHH Mevius Farm Suối Dây

Ấp 7, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901316068

Công Ty TNHH Mtv Chăn Nuôi Hương Lộc

Thửa đất số 03, Tờ bản đồ số 31, ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901314494

Công Ty TNHH Sài Gòn Tây Ninh

ấp 5, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901312183

Công Ty TNHH Tanigo

Ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901304633

Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Mtv Độc Tú

Tổ 8, ấp 3 - Xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900967035-001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Cao Su Liên Anh Nhà Máy Chế Biến Cao Su Tân Hoa

ấp 3 - Xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900308988-001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hội Chợ - Triển Lãm - Quảng Cáo - Thương Mại Việt Nam Tại Tỉnh Tây Ninh

Tổ 1, ấp 3 - Xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 1300433567-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Thiện

Số 305 tổ 11 ấp 3 - Xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900564741

Công ty TNHH ái Ngân

Tổ 6, ấp 4, xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900451723

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lợi Thành

Tổ 2, ấp 5 - Xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900449033

Doanh nghiệp tư nhân Cát Giang

Tổ 7, ấp 4, xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900206224

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hải Phượng Hưng

Tổ 8, ấp 3 - Xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901069637

Doanh nghiệp tư nhân Lê Tâm

Tổ 8, ấp 02, xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900436997

Chi nhánh Công ty TNHH Đăng Quang-Trạm mua mủ cao su Suối Dây

Tổ 7, ấp 3, xã Suối Dây - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900388535-002