Danh sách các công ty tại Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

DNTN Kinh Doanh Vàng Bạc, Đá Quý Thanh Xuân

Tổ 4, ấp Đồng Kèn 2, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901323812

Công Ty TNHH Lâm Đặng Gia

Tổ 5, Ấp Đồng Rùm, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Mã số thuế: 3901305852

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thanh Vui

Số 73, ấp Tân Thuận - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900982241

Doanh Nghiệp Tư Nhân út Trong

Số 224, ấp Tân Trung - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900990404

Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Định

Tổ 4, ấp Tân Đông - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900914932-005

Chi nhánh văn phòng công ty TNHH 27/7

Số 29 tổ 1, ấp Tân Trung, xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900325687-002

MST Địa Bàn Tân Thành

Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901150888

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Cao Su 30-4 Tây Ninh - Nông Trường Cao Su Đồng Rùm

Số 41, tổ 2, ấp - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900336706-002

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Cao Su 30-4 Tây Ninh - Nhà Máy Chế Biến Cao Su Tân Thành

ấp Đồng Rùm - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900336706-004

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Khánh Vy

Số 4, ấp Tân Đông - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901160766

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thanh Tùng

Tổ 1, ấp Tân Đông - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900193663

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cao Su Minh Thi

Tổ 5, ấp Tân Trung - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901166408

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đá Quý Kim Thuận

Ki-ốt số 01, chợ Tân Thành, tổ 1, ấp Tân Đông - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901172056

Chi Nhánh 4 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Đặng Phúc

Tổ 1, ấp Tân Đông - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900906145-003

Cửa Hàng Xăng Dầu Số 68

Số 211, tổ 5, ấp Tân Trung - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900242688-081

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Đức

Tổ 3, ấp Tân Trung - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3900196551

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Hồng Phúc

Tổ 1, ấp Tân Thuận - Xã Tân Thành - Huyện Tân Châu - Tây Ninh

Mã số thuế: 3901212943